admin 2018-03-13

Басс барритон хоолойтой залуу Ука шүүгчийн ятгалганд автсангүй. Өөрийн сонголтыг хийж Отгонбаяр шүүгчийн багт орлоо. Харин хүмүүс энэ яг Цэрэнболд жүжигчний нууц хүүхэд байхаа хэмээн жив жув хийж байгаа сурагтай. Гэхдээ энэ бол наргиа шүү хүмүүсээ.

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*